Børnetandpleje

Assens Kommune har med virkning fra 1/7-16 valgt at ændre de hidtidige regler omkring frit valg af tandlæge. Det betyder at alle børn automatisk går i den kommunale tandpleje, med mindre man fravælger det offentlige tilbud og vælger en privat tandlæge til sit barn.

Alle børn er meget velkomne som patienter her. Vi har lang erfaring i behandling af børn, og hos os er tryghed og tillid et vigtigt udgangspunkt for enhver behandling. For os er det en selvfølge at respektere barnets grænser.

Der vil være egenbetaling for alle børn under 16 år ved valg af privat tandlæge. Vi følger i den forbindelse de fastsatte priser for overenskomstydelser.

Alle unge mellem 16 og 18 år kan fortsat frit vælge privat tandlæge, med offentlig betaling.

Husk at fravalg af offentlig tandpleje skal meddeles til kommunen.

(c) Copyright 2012 Højfyns Tandplejecenter