Uddannelser/kurser

 

Faglighed og kvalitet
For at sikre, at du altid får den bedste og mest moderne behandling, deltager vi i mange efter- og videreuddannelseskurser herhjemme og i udlandet. Vi er derfor opdateret på den nyeste viden og de bedste materialer.

Her ser du en oversigt over nogen af de kurser, vi har deltaget i: 

Søren Lindtoft:
Tandlægeoverenskomsten 2015
Ledelseskursus dinTandlæge 2015
Masterkursus CAD/CAM, Tyskland 2012-2014
Planscan kursus 2011
CEREC Masterkursus, Tyskland 2009-2011
Mikrokirurgi 2007
European Association of Osseointegration kongres 2007

 

Helle Lindtoft:
International Orthodontic Congress 2015
Virtual Surgical Planning in Oral and Maxillofacial Surgery 2015
Congress - Oral and Maxillofacial Surgeons 2015
A Multidisciplinary Approach 2015
Mini Implant TAD's course 2014
FACE (Functional and Cosmetic Excellence) uddannelse i USA 2012
Arnett Facial Reconstruction Course, USA 2011
Specialtandlægeuddannelse i ortodonti, Aarhus Tandlægeskole 2010
1st Baltic meeting on Orthognatic Surgery, Estland 2009
Certificering Incognito lingual apparatur 2007
(c) Copyright 2012 Højfyns Tandplejecenter