Fokus på dialog

Dialog i tandbehandling
På Højfyns Tandplejecenter har vi ansat en informationsmedarbejder, som er din guide i behandlingsforløbet. Hun sørger for, at du har de informationer om din tandbehandling, du har brug for.

Hun gennemgår din behandlingsplan, så du får et komplet overblik over dit behov for tandpleje. Du får også et godt indblik i de økonomiske aspekter af behandlingsforløbet.

(c) Copyright 2012 Højfyns Tandplejecenter