Rodbehandling

En rodbehandling er nødvendig, når nerven i tanden er blevet inficeret med bakterier. Dette kan ske, når et cariesangreb i tanden er blevet så stort, at der er "hul til nerven", men det ses også, at nerven i tanden dør, fordi tanden er blevet beskadiget ved slag el. lign.

En beskadiget eller død nerve skal fjernes og erstattes med en rodfyldning.

En rodbehandlet tand vil fungere fuldstændig som en ikke-rodbehandlet tand, men tandens styrke vil være svækket og det er derfor altid en god idé at forsyne en rodbehandlet tand med en porcelænskrone.

Tal med os om den rigtige løsning.

(c) Copyright 2012 Højfyns Tandplejecenter