Broer

En manglende tand kan ofte erstattes med en porcelænsbro. Når man fremstiller en porcelænsbro, bruger man de to nabotænder som "bropiller". Disse slibes til og der tages et aftryk, som bruges til at fremstille broen efter. Broen er fastsiddende og fungerer som - og ligner - almindelige tænder. En bro kan også erstatte flere tænder - dette kræver blot flere "bropiller".

En behandlingsplan kan klarlægge de muligheder, der måtte være ifht. dit tandsæt.

(c) Copyright 2012 Højfyns Tandplejecenter